Marketing college, Marketing en linkbuilding collectief

By

Online marketing

De definitie van marketing is volgens marketinglegende Philip Kotler als volgt: De menselijke activiteit gericht op het vervullen van behoeften en verlangens door middel van ruil. Het is onmisbaar voor een bedrijf wat een optimaal resultaat wil scoren. Inmiddels is het vakgebied van marketing zo groot geworden dat er weer specialisaties zijn ontstaan, een van deze specialisaties speelt ideaal in op de huidige trends en ontwikkelingen, namelijk online marketing. De internet wereld is de afgelopen tien jaar explosief gegroeid en niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wie had dit allemaal bedacht in de jaren tachtig dat we nu allemaal met een computer op zak over straat lopen? Genoeg nostalgie dit artikel gaan we dieper in op de wereld van online marketing.

"Google afhankelijk"

Bedrijven zijn op het gebied van online marketing vrij afhankelijk van Google. De zoekmachine is bij veel websites verantwoordelijk voor ca. 90% van het verkeer wat binnenkomt. Gelukkig vallen de zoekresultaten te beïnvloeden, dit kan op 2 manieren: het adverteren op zoekwoorden (SEA) en door middel van zoekmachineoptimalisatie (SEO).

Het SEO gedeelte beïnvloed de organische resultaten en zorgt dus dat je op een natuurlijke manier bovenaan in Google komt te staan. Dit kan op veel verschillende manieren, maar om een goed resultaat te boeken is het aan te raden om SEO uitbesteden. Er zijn bedrijven die hier in gespecialiseerd zijn en u er prima mee kunnen helpen.

Adwords

De tweede optie is om te adverteren op bepaald zoekwoorden, je komt dan doorgaans bovenaan de resultaten te staan. De kosten zijn per klik en je kunt bieden op de woorden, als er dus veel concurrentie is kan het bedrag snel oplopen tot wel 20 euro per klik. Ook hiervoor geldt 'uitbesteden is beter dan te veel besteden'.

Delft

De gespecialiseerde online marketing delft is gemakkelijk te vinden via Google en je kan natuurlijk begrijpen dat het bedrijf wat bovenaan staat bij jouw zoekterm waarschijnlijk ook de beste optie is, omdat zij weten hoe je hier moet komen.  

By

Zorg dat je een goed backlinkprofiel hebt

Google gebruikt naar eigen zeggen zo’n 200 factoren bij het bepalen van de keyword rankings voor een website. De leeftijd van een domein is één van deze factoren. Een website die al enige jaren oud is heeft hiermee een zeker vertrouwen opgebouwd bij Google wat dus meeweegt in de rankings. Een compleet nieuwe website moet dit vertrouwen nog opbouwen maar heeft daarentegen het voordeel dat je met een schoon backlinkprofiel kunt beginnen.

Wat is nou precies de relatie tussen backlinks en keyword rankings?

In het oorspronkelijke artikel van Sergey Brin en Larry Page uit 1998 wordt beschreven dat Google in de basis hetzelfde werkt als het referentie systeem zoals dat gebruikt wordt bij wetenschappelijke artikelen. Stel, wetenschapper A publiceert een artikel. Andere wetenschappers binnen hetzelfde vakgebied lezen dit artikel omdat de content relevant is voor hen. Deze wetenschappers publiceren zelf ook artikelen over hun onderzoek. Als zij de informatie in het artikel van wetenschapper A als relevant en van goede kwaliteit beschouwen dan kunnen zij naar dat artikel verwijzen in de referentielijst van hun eigen artikel(en). Op deze manier krijgt het oorspronkelijke artikel aanbevelingen van vakgenoten. Een aanbeveling van een andere wetenschapper die onderzoek doet in hetzelfde vakgebied is een sterke graadmeter voor kwaliteit en relevantie. Als je een zoekopdracht geeft in een database van wetenschappelijke artikelen, zoals bijvoorbeeld PubMed dan krijg je resultaten te zien op basis van dit wetenschappelijke referentiesysteem.

Page en Brin pasten deze aanpak toe in hun zoekmachine waarbij de kwaliteit van een webpagina werd uitgedrukt in een zogenaamde PageRank waarde. Backlinks werden gezien als aanbevelingen en de relevantie werd beoordeeld op het woord, of de woorden, die als anchortext werden gebruikt in deze links. Oftewel, een backlink met een relevante keyword term als anchortekst geplaatst op een goede kwaliteit website (met hoge PageRank) had een grote impact op keyword rankings.

In vergelijking met andere zoekmachines uit die tijd was deze aanpak enorm succesvol en stond Google al snel met kop en schouders boven alle andere search engines. Helaas bleek een systeem gebaseerd op anchortekst backlinks makkelijk te manipuleren.

Het plaatsen van keyword backlinks op hoge Pagerank websites werd een doel op zich, hoe meer hoe beter. De relevantie van de aanbeveling was vaak van secundair of gewoon van geen belang. Ook ontstond er een industrie waar links tegen betaling konden worden geplaatst op sites met hoge PageRank.  Met een paar goed geplaatste links kon je met een kwalitatief matige website toch al heel goed naar voren komen in de keyword rankings.

Als er geen budget was voor het kopen van ‘goede kwaliteit’ links dan was er de methode om dan maar zoveel mogelijk links te plaatsen waar het maar kon. Op forums, blog comments, zelfgemaakte startpagina klonen, directories, social bookmarking sites om maar een paar voorbeelden te noemen. Voor het betere spamwerk werd ook gebruik gemaakt van zogenaamde scrape software om bijvoorbeeld blogs te vinden waar je keyword links op kon plaatsen. Dat kon je dan weer met andere software doen waarmee je automatisch duizenden blogs kon vervuilen met commentspam met daarin keyword links.

Het gaat te ver om hier alle mogelijke manieren te beschrijven waarop men backlinks probeerde te scoren. Het resultaat was in ieder geval een enorme vervuiling van het internet en manipulatie van zoekmachineresultaten. Google heeft hierbij jarenlang achter de feiten aan gelopen zonder een effectieve oplossing te vinden tegen webspam. Je moest het wel heel erg bont maken wilde je een penalty krijgen van Google en je hoefde je weinig zorgen te maken over slechte backlinks. Tot 2011 leek het beleid van Google ten opzichte van webspam niet zozeer gericht op straffen maar meer op het niet belonen van SEO trucjes. Matt Cutts gaf in 2005 bijvoorbeeld nog aan dat je als site niet bestraft wordt voor het hebben van betaalde backlinks maar dat het Google algoritme dit type links automatisch minder waard maakte. Ook gaf Google in 2007 nog aan dat spam links geen gevaar opleverden voor de rankings van je site. Een weid verspreide opvatting in de SEO industrie was dan ook dat je geen penalty kon krijgen door slechte backlinks, zolang je maar niet een link terug plaatste naar dat soort sites.

Als één aanpak om te stijgen in de rankings niet meer werkte dan probeerde je weer wat anders en in de tussentijd bleef de hoeveelheid backlinks naar sites maar oplopen, want baat het niet dan schaadt het niet, toch?

Panda en Penguin

Met de Panda en Penguin updates sinds 2011 is Google wel degelijk overgegaan tot straffen. De Panda updates beoordelen websites op kwaliteit van de content. Veel slechte kwaliteit websites (denk bijvoorbeeld aan webdirectories) zijn in PageRank waarde gedaald of zijn hun PageRank helemaal kwijtgeraakt. Dit heeft gelijk effect ook op keyword rankings. Stel jouw website ontvangt veel backlinks van websites met goede Pagerank waardes, vervolgens wordt een groot aantal van die sites ‘gestraft’ met een Panda update. Het directe gevolg is dat een groot aantal backlinks van het een op het andere moment minder waard is geworden omdat Google de websites waarop deze backlinks staan niet langer als goede kwaliteit sites beschouwt.

P and P

In 2012 kwam de Penguin update die zich specifiek richt op het bestraffen van websites welke de Google richtlijnen overtreden. Sites worden getroffen door een zogenaamde ‘handmatige actie tegen webspam’ in de meeste gevallen op basis van spammy backlinks. Als je een penalty van dit type ontvangt van Google dan moet je verplicht aan Google laten zien dat je moeite hebt gedaan om ervoor te zorgen dat je site weer aan de Google richtlijnen voldoet. Bij een Panda algoritmische penalty zakt je site in de rankings omdat er een herevaluatie van de kwaliteit van je website heeft plaatsgevonden. Bij een Penguin algoritmische penalty zak je weg in de rankings vanwege slechte backlinks. Bij een handmatige penalty wordt je website nagenoeg onvindbaar in de organische zoekresultaten omdat iemand van het Google webspam team heeft besloten dat je de Google richtlijnen overtreedt.

Panda en Penguin vullen elkaar aan. Stel je ontvangt backlinks van een bepaald aantal websites. Als gevolg van een Panda update verliest een groot gedeelte van die websites hun PageRank. Dit is dan automatisch een trigger voor Penguin omdat je dan van het een op het ander moment een heleboel slechte backlinks hebt, volgens Google. Het officïele standpunt van Google wat betreft spammy backlinks is nu dan ook dat je die het beste kunt proberen te verwijderen door webmasters aan te schrijven of door die links te disavowen. Oftewel, de verantwoordelijkheid voor het in de gaten houden van de kwaliteit van backlinks en het opruimen van slechte backlinks wordt bij de webmasters zelf neergelegd. Als Google slechte backlinks vindt in je backlinkprofiel dan kun je daarop afgerekend worden, ongeacht wie die links geplaatst heeft.

Hoe belangrijk zijn backlinks nou nog in 2014?

Nog steeds belangrijk. Google heeft geëxperimenteerd met zoekalgoritmen die niet gebaseerd zijn op backlinks en de resultaten waren teleurstellend. Het zoekmachine-algoritme van Google werkt nog steeds voornamelijk op basis van aanbevelingen van andere sites, oftewel backlinks. Alleen is het wel zo dat Google het helemaal gehad heeft met de manipulatie van keyword rankings vandaar dat extra algoritmen zoals Panda en Penguin als filters worden toegepast om websites met slechte content en met slechte backlinkprofielen af te straffen.

Ok, maar wat is nou een goed backlinkprofiel?

Eerst maar een voorbeeld van hoe het absoluut niet moet. In deze figuur wordt het backlink profiel getoond van een online casino site. Het grote cluster aan de linkerkant vertegenwoordigt de homepage en al zijn backlinks (het centrale punt is de homepage en alle kleine puntjes zijn websites waar backlinks op staan). Daarnaast zijn er nog een paar kleine clustertjes te zien rechts, dat zijn sub-pagina’s en hun backlinks (zogenaamde deeplinks).

Dit backlinkprofiel is volledig overgeoptimaliseerd voor de homepage. 99% van alle backlinks gaan naar de homepage. Met andere woorden, dit profiel geeft aan dat de rest van de site dus niet de moeite van het aanbevelen waard is. Zijn de andere pagina’s soms niet relevant dan? Als jij of iemand anders op deze manier backlinks heeft geplaatst naar jouw website dan vraag je om problemen.

 

backlink clusters onlinecasinostar

backlink cluster van een casino site

 

Wat is nou de juiste verhouding van homepage backlinks en deeplinks? Exacte getallen zijn hier niet voor maar je kunt wel een idee krijgen door de backlinkprofielen van succesvolle websites te analyseren. Neem bijvoorbeeld Tripadvisor, deze site doet het goed in de keyword rankings en meer dan 90% van alle backlinks zijn deeplinks. De stelregel lijkt dan ook te zijn hoe meer hoe beter. Volgens de ranking factor study 2014 van Searchmetrics is er een sterke correlatie tussen hoge rankings en een hoog percentage deeplinks. Sites met de hoogste keyword rankings in Google hebben een verdeling van ongeveer 30% backlinks die naar de homepage verwijzen en 70% backlinks die verwijzen naar sub-pagina’s.

Backlinkverdeling is niet de enige factor

Anchortext verdeling heeft ook een grote impact op je keyword rankings.

 

casino site anchortekstAnchortekst verdeling online casino site

Om privacy redenen is de URL van de site onherkenbaar gemaakt. Het is duidelijk dat ook hier sprake is van over-optimalisatie. Het percentage commercïele anchortekst is veel te hoog, namelijk 63% versus 30% Branding. Voor de ‘optimale’ verdeling bestaan geen exacte waardes, wederom een kwestie van meten, trial and error en de backlinkprofielen van succesvolle websites (die hoog scoren in de keyword rankings) te bestuderen. Een verdeling van 75% branding (keyword termen met de brandnaam erin, of URL’s van de website) versus 25% commercïeel lijkt goed te werken. De ranking factor study 2014 van Searchmetrics laat zien dat er een sterke correlatie is tussen hoge rankings en een 25%/75% verdeling van commercïele vs. Branding anchorteksten. Je moet Google nog wel wat geven om mee te werken en de relevantie van je site te kunnen beoordelen maar het ligt in de lijn der verwachting dat Google steeds beter zal worden in het ‘begrijpen’ van waar jouw site over gaat. Dat betekent dat het percentage commercïele keywords dat je nodig hebt nog veel verder zal zakken.

Zijn er nog meer factoren?

Google kijkt naar de kwaliteit van de websites waar backlinks op staan. Twee andere graadmeters dan Pagerank zijn de Link (page) Authority en Domain Authority.

Het moge duidelijk zijn dat het meerendeel van de websites die naar de casino site linken van lage kwaliteit zijn.

Sites met backlinks afkomstig van goede kwaliteit domeinen worden beloond in de rankings. Het hebben van teveel backlinks van lage kwaliteit domeinen lijkt als een rem te werken op de groei in keyword rankings. Met andere woorden, goede kwaliteit backlinks compenseren niet voor de slechte backlinks. Dat uit zich ook in de verdeling natuurlijke en onnatuurlijke backlinks

Zoals de automatische linkclassificatie in CognitiveSEO al aangeeft is het meerendeel van de backlinks onnatuurlijk en is de kans groot dat de site een penalty heeft. Dat klopt ook want de de site is niet terug te vinden in de index van Google. Wel is het interessant om te weten dat de homepage van deze site nog steeds een PageRank waarde heeft van 3, met andere woorden, het Google algoritme doet nog wel zijn ding en berekent een PageRank waarde op basis van backlinks, dit suggereert dat de site nog niet door een Panda update is getroffen.

Voor het ‘optimale’ backlinkprofiel zijn er ook nog andere factoren om te betrekken. Google is zeer actief in het oprollen van netwerken van sites (denk aan linkfarms en blognetwerken), als je teveel van dat soorts backlinks hebt dan kun je een Penguin penalty verwachten. Ook weegt de verhouding NoFollow/DoFollow backlinks mee, het aantal backlinks van buitenlandse websites en de hoeveelheid site-wide links. Ook is het belangrijk dat je website veel social media signalen ontvangt.

Conclusie

Al met al is het vrij ingewikkeld geworden om er een goed backlinkprofiel op na te houden. De SEO industrie heeft jarenlang methoden gezocht om de keyword rankings van sites te verbeteren wat er in de praktijk op neerkomt dat veel oudere websites een legacy hebben aan backlinks die nu anno 2014 de Google richtlijnen overtreden. Google is zeer streng geworden sinds 2011 en backlinks zijn 100% de verantwoording van webmasters zelf nu.

Met het opstarten van een nieuwe website begin je met een schone lei en kun je erop toezien dat de ontwikkeling van het backlinkprofiel in goede banen geleid wordt. Zeul je een grote hoeveelheid bagage met je mee van het jarenlang linkbuilden dan is het verstanding om je backlinkprofiel eens goed door te laten lichten door een ervaringsdeskundige.

Auteur: Alexander van Aken
Dr is senior consultant bij TwoStep

 

Volg Alexander op twitter

By

Online marketeer met passie voor traffic & conversie

Een ervaren online marketeer met een passie voor zoekmachine -en conversie optimalisatie. Dat is de beste omschrijving voor Roderick van Straten in online jargon. Voor de mensen, die wat minder bekend zijn met online marketing termen …, Roderick zorgt voor hoge posities in Google en dus meer relevante bezoekers op je website of in je webshop. Daarnaast zorgt Roderick er voor dat de bezoekers op je website doen wat jij wilt. Bij dit laatste kun je dus denken aan meer aanvragen via de website of bijvoorbeeld meer directe verkopen in je webshop. Als sinds eind jaren '90 is Roderick bezig met zoekmachine marketing en websites rendabel maken. Online marketing is naast werk ook een echte passie en hobby voor Roderick. Een hobby van Roderick is het bijvoorbeeld om webbouwers in zijn eigen stad te pesten op het gebied van zoekwoorden als 'webdesign gorinchem'. Al is het alleen maar om de 'traditionele' concullega's op te voeden qua zoekmachine optimalisatie. Profiteer van ruim 15 jaar online marketing ervaring en huur Roderick in om meer rendement uit je website of webshop te halen.

By

Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer?

Online marketing is een breed vakgebied waarbij zoekmachine optimalisatie en het gebruik van social media nauw met elkaar verbonden zijn. Een paar jaar geleden was het nog vrij eenvoudig om met wat trucjes de keyword rankings in Google te manipuleren. Iedereen met een vlotte babbel, kennis van een aantal SEO termen en ervaring met social media kon zich al snel een online marketeer noemen. Dankzij de Panda en Penguin updates van Google in 2011 werd het ineens een stuk moeilijker om nog resultaten te boeken. Om vandaag de dag als online marketeer te kunnen werken moet je toch wel het een en ander weten én kunnen.

Hieronder staat een checklist welke dient als handreiking voor recruiters om te kunnen bepalen wat voor vlees ze in de kuip hebben bij het werven van online marketeers.

Veel websites ontvangen een Google penalty

In 2013 hebben veel websites van Google een penalty ontvangen. Hoe hef je die op? Het kan zijn dat de website in zijn geheel niet meer voorkomt in de Google index. Dat gebeurt alleen als je het erg bont hebt gemaakt. Veel sites ontvangen via Webmaster Tools de mededeling dat je site een “handmatige actie tegen webspam” heeft ontvangen. In dit geval staat je site nog wel in de Google index maar je keywords worden op lage posities vertoond. In dat geval word je afgerekend op het feit dat er teveel “spammy” backlinks verwijzen naar je site.

Welke stappen moeten er worden ondernomen om de penalty te verwijderen?

 1. backlinks analyse (welke tools?)

 2. disavow tool (hoe werkt deze?)

 3. Heroverwegingsverzoek (waar plaats je deze en hoe communiceer je met Google?)

Welke zoekwoorden zijn belangrijk?

Opdrachtgevers verwachten van een online marketeer dat deze ervoor zorgt dat de bedrijfswebsite stijgt in de Google keyword rankings. Maar voor welke termen? Hoe geef je invulling aan de opdracht “Ik wil dat mijn site bovenaan pagina 1 komt te staan” ?

 1. Keyword analyse (welke tools?)

 2. Welke criteria gebruik je (zoekvolume? Concurrentie? CPC?)

 3. Verschil tussen short tail en long tail?

On-site optimization

Het moet voor Google en andere zoekmachines duidelijk zijn waar de website over gaat. Voor een optimaal resultaat moeten (bijna) alle webpagina’s aangepast worden. Welke elementen op een webpagina zijn hierbij belangrijk?

 1. Welke elementen pas je aan? (pagina titel, metabeschrijving, headers, text)

 2. Hoe lang mogen pagina titels en metabeschrijvingen zijn?

 3. Hoe vaak laat je keywords terugkomen op de pagina?

 4. Zijn er voordelen aan het plaatsen van pdf, doc, ppt files op webpagina’s?

Linkbuilding

De zoekmachine van Google is gebasseerd op het wetenschappelijke referentie systeem. Wanneer een wetenschapper een artikel schrijft dan wordt dat gelezen door vakgenoten, als deze het artikel relevant vinden dan zullen zij naar dit artikel verwijzen in hun eigen publicaties. Het artikel krijgt dus aanbevelingen van autoritaire bronnen. Wanneer een website relevant wordt bevonden door andere websites zullen deze naar jouw website linken wat door Google wordt gezien als aanbevelingen. Idealiter gebeurt dat spontaan maar vaak komt er een online marketeer aan te pas die backlinks plaatst (laat plaatsen) op externe websites.

 1. Waar plaats je backlinks?

 2. Is het belangrijk dat er variatie zit in je anchorteksten? Waarom?

 3. Wat is het verschil tussen NoFollow en DoFollow?

 4. Wat zijn de gevaren van over-optimalisatie?

 5. Wat is het belang van PageRank en Domain Authority voor linkbuilding?

 6. Wat zijn bad neighbourhoods?

 7. Beschrijf een aantal blackhat linkbuilding technieken

 8. Maak je gebruik van privé netwerk blogs?

 9. Hoe gebruik je blogger outreach voor linkbuilding?

Social media

Social media vormen een integraal onderdeel van een online marketing campagne. Het is een ideale manier voor een bedrijf om een interactie aan te gaan met haar klanten. Ook houdt Google van backlinks geplaatst in natuurlijke conversaties tussen het bedrijf en de klanten.

 1. Welke sociale media kanalen gebruik je voor online marketing? (Facebook, Twitter, Google Plus, Linkedin, Pinterest, Slideshare, Youtube).

 2. Waarom is Youtube relevanter m.b.t. zoekresultaten dan Vimeo?

 3. Wat voor social media management tools gebruik je? (Hootsuite? OnlyWire? Tweetdeck?)

 4. Waarom heeft Google plus een grotere impact op keyword rankings dan Facebook?

 5. Hoe koppel je een Google plus pagina aan een website?

 6. Hoe koppel je een Youtube kanaal aan een Google plus pagina?

 7. Ben je bekend met Facebook advertising? Wat is een Edgerank?

 8. Zijn social media geschikt voor linkbuilding?

Search Engine Advertising (SEA)

Het adverteren via Google zelf vereist een grondige kennis van Adwords. Dit wordt normaal gesproken overgelaten aan een SEA expert die hiervoor geaccrediteerd is. Een online marketeer die verantwoordelijk is voor de SEO en social media moet samen kunnen werken met een SEA expert. Organische SEO en Adwords campagnes moeten goed op elkaar afgestemd zijn.

 1. Beschrijf je ervaring met Adwords

 2. Wat is een quality score?

 3. Waar verschijnen de betaalde advertenties?

 4. Wat is de relatie tussen SEA en SEO? Denk aan quality score voor een landingspagina.

Analytics en het meten van rankings

De effectiviteit van een zoekmachine marketing campagne moet gemeten worden. Daarvoor zijn diverse professionale applicaties beschikbaar. Van Google zelf en van third parties.

 1. Welke software gebruik je om keyword rankings te meten?

 2. Welke software gebruik je om te meten wat bezoekers op je site doen?

 3. Welke software gebruik je om te meten of je website SEO optimaal is?

 4. Welke software gebruik je om je backlinks te meten?

Up to date blijven

Online marketing heeft zich ontwikkeld tot een serieus vakgebied welke zich snel ontwikkelt. Je moet als online marketeer up to date blijven. Welke bronnen raadpleeg je?

 1. Welke forums en blogs volg je?

 2. Schrijf je zelf ook artikelen over online marketing?

 3. Welke conferenties bezoek je?

Goede content

Google verwacht goede, relevante content op de website. Backlinks die vanaf andere sites verwijzen naar jouw site moeten geplaatst zijn in een relevante context. Het is dus zaak om hoge kwaliteit content te genereren.

 1. Waaraan moet een goed SEO artikel voldoen?

 2. Hoe vaak moet je nieuwe content genereren?

 3. Hoe kom je aan goede kwaliteit SEO content?

 4. Behalve tekst, welke andere vormen van content gebruik je voor online marketing? (Denk aan Youtube video’s, infographics, images)

Website structuur

Om goed geindexeerd te kunnen worden door Google moet een website aan een aantal vereisten voldoen. De verantwoordelijkheid van het ontwerpen en aanpassen van een website ligt bij de webdeveloper van het bedrijf. Een Online Marketeer moet echter wel kunnen praten met webdevelopers zodanig dat de site structuur optimaal is voor SEO.

 1. Wat is een robots.txt file?

 2. Is een dynamische URL geschikt voor SEO?

 3. Wat zijn de problemen met frames en flash met betrekking tot SEO?

Blackhat SEO

Blackhat SEO is de verzamelnaam voor alle technieken die erop gericht zijn om Google voor de gek te houden. Denk bijvoorbeeld aan het vullen van je website met keywords in een wit font op een witte achtergrond. De menselijke bezoeker ziet dat niet maar de Google bot wel. Als Online Marketeer is het uiteraard niet de bedoeling dat je dit soorts methoden toepast. Maar je moet je wel bewust zijn van de illegale technieken die er bestaan.

 1. Wat zijn link wheels en link pyramids?

 2. Wat is keyword stuffing?

 3. Ken je nog andere blackhat technieken?

Projectmanagement

Online marketing is teamwork. Het is onmogelijk om de online marketing voor een bedrijf door één persoon te laten doen. Het generen van content kan het beste door medewerkers van het bedrijf zelf gedaan worden. Een online marketeer moet medewerkers kunnen enthousiasmeren voor dit en goed uit kunnen leggen hoe je een SEO optimaal artikel schrijft, hoe je via social media kanalen de interactie aangaat met klanten en nog veel meer.

 1. Heb je ervaring met het aansturen van mensen?

 2. Heb je ervaring met het overdragen van kennis?

 3. Heb je ervaring met projectmanagement?

Conclusie

Aangezien online marketing een breed en snel ontwikkelend vakgebied is kun je niet verwachten dat iemand een expert is in al het bovengenoemde. Wat je wel kunt verwachten is dat een online marketeer kennis heeft van alle bovengenoemde zaken. Voor een succesvolle online marketing campage is het van belang dat een recruiter iemand aanlevert die beschikt over bovenstaande kennis.

Online marketing is een sterk veranderend vakgebied. Ik zie dan ook vaak vacatures met een functie omschrijving die niet goed aansluit bij wat een bedrijf nou écht nodig heeft bij het opzetten van een succesvolle online marketing campagne. Dit wordt besproken in het volgende artikel.

Geschreven door Dr in samenwerking met

Volg Alexander op twitter Follow @xnurfz

By

Is SEO verleden tijd?

Zoekmachine optimalisatie, of search engine optimization (SEO), richt zich heel sterk op de werking van de Google zoekmachine. De SEO industrie houdt nauwlettend bij welke updates Google doorvoert aan haar zoekmachine algorithme. Een aantal van deze updates zijn inmiddels welbekend, de zogeheten Penguin en Panda (P&P) updates. Tot en met het eerste kwartaal van 2011 was het nog vrij simpel om de Google keyword rankings te manipuleren. Updates aan het Google algorithme vóór 2011 hadden vaak maar een beperkte en tijdelijke invloed op keyword rankings. Het was voor SEO bedrijven redelijk eenvoudig om andere manieren te vinden om goede resultaten te bewerkstelligen voor hun klanten. Met de P&P updates heeft Google de duimschroeven echter flink aangedraaid en rest de vraag:

Is SEO verleden tijd?

Om dat te kunnen beoordelen moeten we eerst wat meer inzicht hebben in hoe SEO bedrijven te werk zijn gegaan de afgelopen jaren. Wanneer een nieuwe klant zich aandient wordt er eerst een zoekwoorden onderzoek (keyword research) uitgevoerd. Er wordt een lijst samengesteld van zoektermen welke relevant zijn voor de desbetreffende website. Hierbij wordt gelet op een aantal factoren te weten:

 • Gemiddeld zoekvolume per zoekwoord per maand
 • Concurrentie
 • Cost per click (CPC) als er ook een Adwords campagne gevoerd gaat worden

De lijst met zoekwoorden wordt samengesteld op basis van de beste combinatie van een zo hoog mogelijk zoekvolume (potentiele bezoekers) en zo laag mogelijke concurrentie (hoe actief zetten concurrenten in op desbetreffende zoekwoorden). Er wordt een selectie gemaakt van zogenaamde short tail en long tail keywords. De short tail keywords zijn algemene zoektermen (bijvoorbeeld:  contactlenzen, herenschoenen, damesfietsen etc) en long tail keywords zijn juist heel specifiek (bijvoorbeeld: contactlenzen voor astigmatisme, leren bruine herenschoenen, goedkope electrische damesfietsen).

De verwachting is dat als je hoog scoort in Google voor algemene termen dat dit leidt tot een grote hoeveelheid bezoekersverkeer. De hoop is dat een redelijk percentage van die bezoekers ook daadwerkelijk iets koopt. Als je hoog scoort in Google voor héél specifieke termen dan krijg je veel lagere bezoekersaantallen, maar de conversie ratio is hoger. Iemand die heel specifiek zoekt naar een product doet dat waarschijnlijk met de intentie om te kopen. Op basis van deze zoekwoorden analyse wordt er een lijst samengesteld van zo’n 20 tot 30 zoektermen, een combinatie van short tail en long tail keywords. Vervolgens gaat het SEO bedrijf voor een periode van zeker een aantal maanden heel gericht proberen om de keyword rankings voor die geselecteerde zoektermen te verbeteren. Hiermee gaat het al gelijk fout.

Overoptimalisatie

Alle zoektermen waar het SEO bedrijf op in gaat zetten worden gekoppeld aan specifieke pagina’s op de website, de zogenaamde target url’s. Voor een mode website zullen de merknaam en wat algemene mode termen worden gelinked aan de homepage. Kijk bijvoorbeeld eens naar http://www.superdry.nl

Daar zien we als pagina titel:

Superdry NL: Online Shop | Designer Kleding Voor Mannen en Vrouwen – Superdry

Specifiekere termen zoals herenschoenen, damestassen , dameslaarzen etc worden gekoppeld aan sub-pagina’s van de site. In principe worden bijna alle pagina’s van de website ge-optimaliseerd voor SEO door het aanpassen van paginatitels, metabeschrijving, de headers (koppen) en de teksten op die pagina’s. Dit heet ook wel on-site optimization.

Hierna begint het off-site optimization verhaal,  vaak ook aangeduid als linkbuilding. Er worden links geplaatst op andere websites waar anchorteksten aan zijn gekoppeld. Voorbeelden daarvan zijn Superdry en mannen designer kleding. Een zogenaamde deeplink zou kunnen verwijzen naar luxe damestassen. Vaak is het zo dat er maar een beperkt aantal target url’s wordt gekozen om op te linkbuilden, zeg een stuk of 10. De lijst met 20 tot 30 zoektermen worden verdeeld over die pagina’s, vaak 2 tot 3 keywords per pagina. En dan krijg je dit soort toestanden:

VD link clusters

 Figuur 1 – overoptimalisatie van backlinks (klik om te vergroten)

In deze figuur zien we een visuele weergave (gemaakt met CognitiveSEO) van de backlinks naar een website. De grootste cluster aan de linkerkant vertegenwoordigt de homepage van de site, die staat centraal in het midden. Alle kleine puntjes zijn externe websites die hier naartoe linken. De andere grote cluster in dit plaatje vertegenwoordigt óók de homepage. Dat zit als volgt, bij linkbuilding worden links geplaatst op andere websites die verwijzen naar jouw website. Dat kan de URL zelf zijn, bijvoorbeeld http://www.voorbeeld.kp maar het kan ook een keywordlink zijn zoals voorbeeld. De kleinere cluster vertegenwoordigt ook de homepage maar dan op een andere manier geschreven namelijk http://voorbeeld.kp

Voor Google maakt het verder niets uit, die ziet dat er duizenden links naar de homepage verwijzen en slechts een paar honderd naar sub-pagina’s.  Compleet onevenredig verdeeld dus. Ook hebben SEO bedrijven de neiging om zoveel mogelijk DoFollow backlinks te plaatsen op sites met een hoge Pagerank omdat dit soort links grote impact hebben op de keyword rankings. Ook dit is een vorm van overoptimalisatie waarmee je op korte termijn goede resultaten kunt boeken maar welke op langere termijn schadelijk is voor je website.

De site weergegeven in figuur 1 ontving dan ook een Google penalty voor over-optimalisatie, het backlink profiel was overduidelijk kunstmatig en erop gericht om de keyword rankings te manipuleren. Dit was het resultaat van jarenlange SEO en het duurde bijna 4 maanden voordat de penalty werd opgeheven, viel nog mee. Dit roept een aantal vragen op.

Waarom die focus op de homepage?

Bezoekers binnen laten komen op de homepage is achterhaald. Als je specifiek op zoek bent naar iets dan is het niet de beste user experience als je op een algemene pagina terecht komt. Mensen geven een zoekopdracht in bij de zoekmachine en verwachten een relevant resultaat. Vervolgens komen ze terecht op een website waarbinnen ze nog een keer moeten gaan zoeken. Je had ze ook gelijk binnen kunnen laten komen op de juiste pagina.

Vaak komt de wens vanuit de opdrachtgever zelf die voor zowel de merknaam als de algemene termen (bijvoorbeeld Ray Ban en zonnebrillen) op nummer 1 wil staan in Google. Aangezien de klant koning is geven SEO bedrijven hieraan gehoor, in het belang van de klant zouden ze dat eigenlijk niet moeten doen. Het is gebruikelijk om algemene termen aan de homepage te koppelen en een aantal specifieke termen (bijvoorbeeld Ray Ban Aviator 3025) aan een paar sub-pagina’s.

Maar hoe zit het dan met de andere pagina’s op die website?

Een webshop kan al makkelijk 500 pagina’s hebben al naar gelang hoe groot het assortiment is. Zijn die pagina’s dan niet relevant? Is het niet verstandig om links naar alle pagina’s te bouwen? Dat is het zeker, op die manier kan een zoekmachine zien dat een website in zijn geheel relevant is voor een bepaald onderwerp, in dit geval zonnebrillen. Toch werken SEO bedrijven niet zo.

Waarom wordt er zo eenzijdig ge-linkbuild?

Van een SEO bedrijf wordt verwacht dat keywords gaan stijgen in de rankings. Iedere maand wordt er een rapportage gestuurd met de meest recent keyword rankings, en hoe deze zijn veranderd ten opzichte van de vorige maand. Ook wordt er vaak een lijst meegestuurd met backlinks die de afgelopen maand zijn gebouwd. Waarom dan niet backlinks bouwen voor alle 500 pagina’s? Dat zou wel het beste zijn voor een evenredige backlink verdeling, maar in de praktijk onhaalbaar, voor SEO bedrijven. Om keywords te doen laten stijgen in de rankings moeten er iedere maand, per keyword, minimaal zo’n 3 tot 4 goede kwaliteit backlinks worden geplaatst, het liefst meer. Dan zou een SEO bedrijf tussen de 1500 en 2000 backlinks moeten plaatsen iedere maand om de hele website te laten stijgen in de rankings. Dat is om meerdere redenen onmogelijk.

Waarom kan een SEO bedrijf geen 1500 goede kwaliteit backlinks bouwen per maand?

Het is geen enkel probleem om in één maand 1500 backlinks te plaatsen. Kijk bijvoorbeeld eens op sites zoals: SEOClerks, Fiverr of WLmarketing. 5000 comment backlinks voor $5 binnen een dag geplaatst? Geen probleem, maar dan krijg je wel dit soort links:
blog comment link

Scroll even naar beneden naar de comments en dan zie je dat er bij de naamvelden in plaats van een naam een keyword staat ingevuld, aan dat keyword is een landingspagina gekoppeld. De comments zijn óók allemaal een beetje raar:

“I really adore your commitment to offer your readers such valuable information.Looking forward to read such informative content over and over again… “

“Thank you for sharing excellent information. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you¡¦ve on this web site. It reveals how nicely you understand this subject.”

“All Data in your Article is complete and Informative. It includes so many interesting facts. I am realy impressed with your Grt job Keep it up, I am waiting for your next Updation “

Dit zijn automatische link submissions gegenereerd met een programma waar de ‘SEO expert’ alleen maar de volgende drie stukjes informatie in hoeft te voeren:

 1. Keyword
 2. URL van de landingspagina
 3. Stukje tekst

Vervolgens wordt er een lijst afgewerkt met duizenden blog sites waarop comments geplaatst kunnen worden en voila: binnen één dag wordt jouw keyword op duizenden blog sites geplaatst met identieke anchortekst en irrelevante begeleidende tekst, geschreven in tenenkrommend Engels. Het is óók een uitstekende manier om jouw website te associeren met viagra, escort services en online casino’s.

Het is mogelijk om snel en goedkoop grote hoeveelheiden backlinks te genereren naar je site via dit soort SEO diensten. Elk zichzelf respecterend SEO bedrijf zal geen gebruik maken van dit soort diensten, sterker nog, men zal zich erop beroemen dat alle backlinks handmatig en met veel zorg gebouwd worden. Maar kan men dat wel waarmaken?

Hoeveel links krijg je eigenlijk per maand van een SEO bedrijf?

Een stuk of 20 tot 30 maximaal normaal gesproken. Het lukraak plaatsen van links, zonder context, werkt averechts, het kan zelfs leiden tot een Google penalty. Backlinks moeten in een relevante context geplaatst worden, oftewel de tekst eromheen moet relevant zijn met betrekking tot het keyword. Daarvoor moet content gegenereerd worden, en dat kost tijd. Backlinks worden vervolgens geplaatst op artikelen sites, als bijdragen aan forums, als gastblog posts en wellicht ook nog op wat social bookmark sites en directories (als er nog goede te vinden zijn want de meesten zijn afgestraft door Google). Aangezien je per keyword per maand toch zeker wel 3 backlinks nodig hebt om een stijging in de rankings te zien ben je als SEO bedrijf dus beperkt in je keuze van keywords én landingspagina’s waarvoor je off-site wilt optimaliseren.

Het is in het belang van een website dat backlinks evenredig verdeeld worden over de webpagina’s zodat het voor Google duidelijk is dat de hele site relevant is en niet alleen de homepage en een handjevol subpagina’s. Ook moet er een flinke variatie in de keyword teksten zitten, dus niet alleen maar inzetten op die termen waar de meeste mensen op zoeken (bijvoorbeeld zonnebrillen) maar ook juist op long tail termen waar maar een paar mensen op zoeken (bijvoorbeeld Ray Ban Aviator 3025 zwart). Als je maar een beperkte hoeveelheid goede links per maand kunt plaatsen dan gaat het natuurlijk erg lang duren voordat keyword rankings gaan stijgen in Google. Dat is echter alleen een probleem als je maandelijks resultaten moet laten zien.

SEO is onderdeel van online marketing

SEO is een onderdeel van online marketing en het is nog steeds belangrijk om goede backlinks te plaatsen naar je website en het is ook belangrijk om je webpagina’s zo in te richten dat het voor Google duidelijk is waar die pagina’s over gaan. De compleet doorgeslagen technische benadering, waarbij de focus volledig ligt op de werking van het Google zoekmachine algorithme, is wél verleden tijd.

Voor de Panda en Penguin updates in 2011 was het nog relatief makkelijk om trucjes te vinden om je website hoog naar voren te laten komen in de zoekresultaten. Dat leidde er dan ook toe dat veel kwalitatief slechte websites onverdiend op pagina 1 van Google werden vertoond. Nu werkt dat niet meer, sterker nog, die trucjes werken zelfs averechts. Het oude verdienmodel van SEO bedrijven is dan ook niet langer houdbaar. Iedere maand 20 tot 30 backlinks plaatsen met een focus op slechts een paar landingspagina’s en té weinig variatie in de keyword anchorteksten wordt door Google gezien als overoptimalisatie, met als doel het manipuleren van de keyword rankings in de organische zoekresultaten, en dat is het ook.

Van algorithme naar mens

Hoe kun je als bedrijf nou voorkomen dat je backlink profiel er zo vertekend uit gaat zien zoals in figuur 1? Wanneer ik een online marketing strategie ontwerp voor een site vormen sociale media een integraal onderdeel daarbij, zie figuur 2.

website

Figuur 2 – sociale media kanalen gekoppeld aan website (klik om te vergroten)

Websites waarvoor ik de online marketing campagne ontwerp krijgen standaard de volgende sociale media kanalen:

 • Blog
 • Google Plus business page
 • Youtube kanaal
 • Facebook pagina
 • Twitter account
 • Linkedin business page

Daarnaast, als het relevant is en als er de resources voor zijn, maak ik ook graag gebruik van kanalen zoals Pinterest, Slideshare, Vimeo en andere sociale media.

De website krijgt een blog waarop wekelijks interessante updates geplaatst moeten worden. Op de Google Plus pagina worden meerdere malen per week updates geplaatst (waaronder een vermelding van de blog posts). De Google Plus pagina is gekoppeld aan de website, als een Google Plus post een +1 ontvangt dan krijgt de website er automatisch ook één. Het Youtube kanaal is gekoppeld aan de Google Plus pagina en er worden regelmatig Google Hangout sessies georganiseerd waarin klanten / fans / volgers in een live video chat vragen kunnen stellen aan medewerkers van het bedrijf, dit wordt live gestreamd op Youtube en is vervolgens als video beschikbaar. Ook via twitter wordt er gemeld als er een nieuwe blog post is of als er een nieuwe hangout sessie plaats vindt / heeft gevonden. Facebook wordt met name gebruikt voor leuke acties terwijl het linkedin kanaal meer voor de wat zakelijke/serieuze bedrijfsupdates zijn.

Met al deze updates is het mogelijk om op een natuurlijke wijze links naar je website te plaatsen op een manier zodanig dat er een meer evenredig verdeeld backlink profiel voor je website tot stand komt. Je kunt in je blog aandacht besteden aan specifieke producten (diensten) en linken naar de desbetreffende landingspagina. Mijn policy is om via sociale media juist zo min mogelijk naar de homepage te verwijzen.

Er wordt nog steeds sterk rekening gehouden met het Google algorithme maar het is al een stap in de goede richting. Er wordt content gedeeld die interessant is voor de bezoekers en daarnaast worden er óók backlinks geplaatst, áls die relevant zijn binnen de context van het bericht dat wordt gedeeld.

Wie maakt de content en wie houdt zich bezig met de sociale media kanalen?

Het opzetten van social media accounts is in een paar uur gedaan, het echte werk komt daarna pas. Een veel gemaakte fout bij het inzetten van sociale media is dat bedrijven informatie delen waar niemand op zit te wachten. Een facebook pagina die helemaal vol staat met produktbeschrijvingen is niet interessant. Je moet als bedrijf tijd steken in het schrijven van goede content. Dat kun je wel proberen uit te besteden maar wie weet er nou het beste waar jouw bedrijf voor staat? Wie heeft de meeste kennis over de diensten of producten die je levert? Dat zijn je eigen werknemers, die hebben kennis van zaken en zijn begaan.

Social media is meer dan alleen maar het communiceren van eigen boodschappen. Het is ook reageren op klanten, daarom moet er ook goed in de gaten gehouden worden welke reacties je krijgt op facebook, Google Plus, twitter en de blog. Om nog een stapje verder te gaan, het is belangrijk om op je eigen naam te ‘Googelen’ om in de gaten te houden wanneer er wat over je wordt gezegd buiten je eigen sociale media kanalen om. Als iemand iets leuks zegt dan kun je dat delen, als iemand kritiek heeft dan kun je daarop reageren.

Kun je dit nog wel overlaten aan een SEO bedrijf? Ten eerste heeft zo’n bedrijf niet de vereiste kennis om goede kwaliteit content aan te leveren die nauw aansluit bij je bedrijf. Daarnaast kun je ook niet verwachten dat men daar de tijd heeft om te reageren op alle feedback die je ontvangt op Facebook, Twitter, je blog, Youtube, Linkedin en forums. En wat als je bedrijf meerdere websites heeft, in meerdere landen?

Dit moet je als bedrijf Incompany doen zonder afhankelijk te zijn van een externe partij die bij lange na niet zo begaan is als je eigen werknemers. Dat betekent niet dat je werknemers de hele week door aan het twitteren zijn en dat er verder niets meer terecht komt van het ‘echte werk’. Er zijn diverse tools en methoden beschikbaar om social media effectief in te zetten.

Social media management

hootsuite

Figuur 3 – Hootsuite een social media scheduler

Veel updates op facebook, de blog, twitter en andere kanalen kunnen gepland worden. Met een applicatie zoals Hootsuite kan één medewerker op bijvoorbeeld maandag social media updates plannen voor de hele week, inclusief het weekend. Je kunt de precieze datum en tijd instellen waarop je gedurende die week berichtjes op facebook, op Google Plus en Linkedin wilt plaatsen en wanneer je tweets wilt uitsturen. Vervolgens hoef je hier niet meer naar om te kijken. Mochten er gedurende die week zich spontaan wetenswaardige updates voordoen dan kunnen die altijd nog handmatig worden gedeeld, naast de updates die sowieso al gepland waren. Op die manier weet je zeker dat je social media kanalen voortdurend actief zijn.

Ook is het niet nodig dat je medewerkers continu in de gaten houden of er reacties worden geplaatst op je social media updates. Het is voor veel bedrijven al genoeg als men twee keer per dag kijkt of er reacties zijn waarop gereageerd kan worden.

Het effectief toepassen van social media voor business is een integraal onderdeel van online marketing. Google houdt van backlinks die geplaatst zijn in een relevante context. Wat is er meer relevant dan een interactie tussen jouw bedrijf en je klanten over jouw produkten en diensten? Sociale media bieden een natuurlijk ogende omgeving waarbinnen je zonder problemen backlinks kunt plaatsen naar de sub-pagina’s van je website waardoor het backlink profiel er natuurlijk uitziet en zodat Google je hele site als relevant ziet.

Uiteindelijk gaat het om de user experience, zowel op jouw site als daarbuiten. Mensen hebben genoeg van webpagina’s die ontworpen zijn voor zoekmachines, gevuld met keywords en geforceerde zinsconstructies. Google heeft genoeg van niet relevante backlinks die puur en alleen bedoeld zijn om keyword rankings te manipuleren. Je backlinks moeten geplaatst worden in de juiste context. Dat kan zijn in de vorm van een goed geschreven artikel of in een online interactie in een social media kanaal. In beide gevallen is dat puur mensenwerk.

Maar wie gaat dat nou allemaal doen in de praktijk?

Meerdere mensen in het bedrijf zijn hierbij betrokken. Er moet content geschreven worden en eventueel ook vertaald als de setting internationaal is. Je moet iedere week (idealiter dagelijks) actief signalen uitsturen en daar heb je veel content voor nodig, niet alleen tekst, maar ook video (Youtube), infographics en plaatjes. Mensen delen graag visuele informatie. Stel je voor dat je afhankelijk bent van een externe partij. Het staat niet zo goed als je Google plus pagina al 3 weken lang geen update meer heeft gezien of als er pas na een week wordt gereageerd op facebook comments.

Een aantal medewerkers moet actief de social media kanalen in de gaten houden om te kunnen reageren. Managers moeten hun medewerkers de vrijheid geven om naar eigen inzicht te handelen als zij voor het bedrijf spreken, vooralsnog een moeilijk concept voor sommige Alfamannetjes.

Iemand moet ook de coordinatie hebben over de social media campagne(s), denk daarbij aan het beheer van applicaties zoals Hootsuite alsook het aansturen van mensen. Daarnaast moet er iemand zijn die de technische kant van de online marketing beheert en in de gaten houdt of het bedrijf niet per ongeluk de Google guidelines overtreedt. Maar wie zorgt voor de communicatie tussen degene die zich bezig houdt met het Google algorithme en diegenen in het bedrijf die actief zijn op sociale media? Wellicht kan die vertaalslag gemaakt worden door een community manager?

Als bedrijf heb je een keuze, toch maar dat goedkope bureautje inschakelen waarmee je ‘gegarandeerd op de eerste pagina van Google komt’? Of je organisatie zo inrichten dat je direct de interactie aan kunt gaan met je klanten en op een verantwoordelijke manier SEO kunt bedrijven. Er zal een behoorlijke mentaliteitsomslag voor nodig zijn, waarbij de medewerker niet puur en alleen gezien wordt als uitvoerende kracht die ten alle tijden aangestuurd moet worden. De werknemer wordt een stakeholder en komt op voor de belangen van het bedrijf tijdens de interactie met het publiek. Stel je voor, een medewerker die zich betrokken voelt en met plezier naar het werk gaat, het moet niet gekker worden.

Als je voor sociaal gaat dan moet dat ook met overtuiging. Google trapt er al niet meer in als je een backlink plaatst in de verkeerde context. Mensen hebben het onmiddelijk door als jij social media alleen maar gebruikt om jouw boodschap op te dringen. Er is een verschil tussen social zijn en social doen.

Conclusie

Jarenlang was het vrij eenvoudig om de keyword rankings in Google te manipuleren. Sinds 2011 is dat helemaal veranderd. De technische SEO aanpak waarbij er sterk gefocused wordt op een kleine selectie keywords en landingspagina’s is schadelijk voor je website. Backlinks moeten geplaatst worden in relevante, goed geschreven content. Sociale media vormen een ideaal medium om de interactie aan te gaan met je klanten terwijl je tegelijkertijd op verantwoorde wijze SEO kunt bedrijven. Je moet als bedrijf dan ook geen haast hebben om “hoog te scoren in Google”.

Het moge duidelijk zijn dat ik online marketing op een technische wijze benader. Ga ik mijn boekje eigenlijk niet te buiten door me te bemoeien met de organisatie van het bedrijf? Het antwoord is simpel. Ik kan het me als hoofd online marketing niet veroorloven om me er niet mee bezig te houden.

Dr brengt advies uit over internetmarketing

Volg Alexander op twitter Follow @xnurfz

By

Hoe kom ik van mijn Google penalty af – Deel 4

Google penalty opheffenVeel website eigenaren hebben het afgelopen jaar via Webmaster tools een ‘handmatige actie tegen webspam’ ontvangen van Google. In de voorafgaande delen van deze artikelenserie beschreef ik de oorzaak van deze penalty, hoe je kunt bepalen welke backlinks schadelijk zijn voor je site en hoe je de disavow tool kunt gebruiken.

Heroverwegings verzoek

Als Google een handmatige actie tegen webspam toepast op jouw site heeft dat negatieve gevolgen voor je keyword rankings. Je verdwijnt niet helemaal uit de index (daarvoor moet je het echt bont maken) maar je zakt wel al snel tientallen posities voor de meest belangrijke keywords. De enige oplossing is Google ertoe zien te bewegen om deze penalty op te heffen en daarvoor moet je een heroverwegings verzoek (reconsideration request) indienen via webmaster tools.

Waar kan ik een heroverwegingsverzoek indienen?

Via het interne berichtensysteem van Google heb je een berichtje ontvangen dat jouw site een penalty heeft gekregen:

http://www.#########.com/: Unnatural inbound links
June 19, 2013

Google has detected a pattern of artificial or unnatural links pointing to your site. Buying links or participating in link schemes in order to manipulate PageRank are violations of Google’s Webmaster Guidelines.

As a result, Google has applied a manual spam action to #########.com There may be other actions on your site or parts of your site.

Recommended action

 • Use the Links to Your Site feature in Webmaster Tools to download a list of links to your site.
 • Ensure that unnatural links pointing to your site are removed.
 • When these changes are made, and you are satisfied that links to your site follow Google’s Webmaster Guidelines, submit a reconsideration request. If you’re unable to remove links pointing to your site, please provide as much detail as possible in your reconsideration request.

If we determine your site is no longer in violation of our guidelines, we’ll revoke the manual action.

If you have any questions about how to resolve this issue, please visit the Webmaster Help Forum.

Via de link van Google zelf in het bovenstaande verhaal kom je niet in het menu terecht waar je je heroverwegingsverzoek kunt doen.

Met deze link kom je er wél:
https://www.google.com/webmasters/tools/reconsideration

Hier kun je controleren welke van je websites er een penalty hebben ontvangen om vervolgens een heroverwegingsverzoek te doen. Dan kom je terecht in een webform waar je je verhaal kunt doen. Dit wordt dan vervolgens beoordeeld door iemand bij Google.

Hoe lang gaat het duren?

Voor Engelse websites leert de praktijk dat dat zo’n 2 weken kan duren. Verstuur je je verzoek voor een Nederlandse site, in het Nederlands, dan krijg je vaak al antwoord binnen een week. Wellicht heeft Google Nederland voldoende capaciteit om de aanvragen te verwerken. In veel gevallen is Google niet gelijk tevreden en krijg je een afwijzing in deze trant:

Dear site owner or webmaster of http://www..#########.com/,
We received a request from a site owner to reconsider http://www..#########.com/ for compliance with Google’s Webmaster Guidelines.

We’ve reviewed your site and we still see links to your site that violate our quality guidelines.

Specifically, look for possibly artificial or unnatural links pointing to your site that could be intended to manipulate PageRank. Examples of unnatural linking could include buying links to pass PageRank or participating in link schemes.

We encourage you to make changes to comply with our quality guidelines. Once you’ve made these changes, please submit your site for reconsideration in Google’s search results.

If you find unnatural links to your site that you are unable to control or remove, please provide the details in your reconsideration request.

If you have additional questions about how to resolve this issue, please see our Webmaster Help Forum for support.

Sincerely,
Google Search Quality Team

Blijkbaar vindt Google in dit geval dat er nog niet ‘genoeg’ is gedaan en moet je weer een heroverwegingsverzoek indienen, nadat je meer moeite hebt gedaan om van je slechte backlinks af te komen. Dien dus niet gelijk opnieuw een heroverwegingsverzoek in na een afwijzing, wacht sowieso een paar dagen. Het is mogelijk dat je na één heroverwegingsverzoek al van je penalty af bent maar dat is uitzonderlijk. Houd er rekening mee dat je meerdere malen met Google moet communiceren voordat de penalty wordt opgeheven. Voor de site die als voorbeeld dient in dit artikel duurde het bijna 4 maanden en 9 heroverwegingsverzoeken voordat Google het accepteerde. Het komt regelmatig voor dat het langer duurt, het ligt er maar net aan hoeveel spammy backlinks je hebt geplaatst (laten plaatsen) de afgelopen jaren.

Wat is de juiste toon van communiceren?

De heroverwegingsprocedure kan heel frustrerend zijn, veel mensen worden ook erg boos om de onredelijkheid en arrogantie van Google in deze. Boos worden heeft echter geen enkele zin. Ga er niet van uit dat jouw boodschap wordt gelezen door een hoge manager bij Google. Denk eerder aan een callcenter-achtige omgeving waarbij men zoveel mogelijk verzoeken per dag moet afhandelen. Jouw verzoekje komt voorbij, men kijkt even naar de lijst met backlinks om te zien of er nog veel spammy links tussen zitten en dan wordt de afweging gemaakt of je genoeg je best hebt gedaan. Als je grof in je bewoordingen bent dan gooi je je eigen ruiten in. Wat doe jij als iemand je een onbeschofte e-mail stuurt? Oftewel, blijf beleefd en neutraal. Als je verzoek wordt afgewezen bedank dan voor de feedback en leg uit wat je precies hebt ondernomen om van je spammy links af te komen. Het interesseert Google helemaal niet wat voor ellende een penalty jou oplevert. Als je niet tevreden bent met de antwoorden die je krijgt na een heroverwegingsonderzoek is er geen mogelijkheid om daar tegen in beroep te gaan. Het heeft ook geen zin om om ‘de manager’ te vragen. Uit eigen ervaring weet ik dat Google alleen naar je luistert als je obscene bedragen uitgeeft aan Adwords, men komt zelfs bij je op kantoor, en dan nog krijg je geen antwoord op SEO gerelateerde vragen. Stel je er dus op in dat je tegen een muur praat.

Wat moet ik communiceren?

Leg in je boodschap aan Google heel duidelijk en puntsgewijs uit wat je hebt gedaan. Maak het niet te lang, denk eraan dat je de persoon die het leest niet wil irriteren.

 

 • Beschrijf dat je contact hebt gezocht met webmasters.
 • Bij geen reactie heb je de desbetreffende links in de disavow tool gegooid.
 • Heb je gebruik gemaakt van een SEO bedrijf geef dan de naam en website. Vermeld ook de periode waarin je van hun diensten gebruik hebt gemaakt.
 • Beschrijf hoe je je website hebt verbeterd/gaat verbeteren om de user experience te bevorderen alsook de relevantie van je site.
 • Beschrijf je huidige online marketing strategie en maak duidelijk dat je binnen de richtlijnen van Google blijft.

 

 

Google vraagt om uitgebreide documentatie waarin je laat zien dat je hard je best hebt gedaan om de problemen omtrent te site op te lossen maar in het webform venstertje binnen webmaster tools heb je daar helemaal geen ruimte voor. Ook kun je geen bestanden uploaden met daarin bijvoorbeeld alle correspondentie tussen jou en webmasters. Wat je wél kunt doen is een Google doc maken wat je toegankelijk maakt voor iedereen die de link heeft:
google doc share settings

Op die manier kun je je pleidooi zo lang maken als je wilt zonder dat je het hele tekstvak in webmaster tools volschrijft. Beschrijf in het kort wat je gedaan hebt en plak de url van je Google doc in de tekst en geef aan dat je alle details in dat document hebt verwerkt. Hou er rekening mee dat je deze handeling wellicht meerdere malen moet verrichten.

Hulp nodig bij een penalty van Google ?

Succes.
Auteur: Alexander van Aken
Dr is senior consultant by TwoStep

 

Volg Alexander op twitter

By

5 Handige SEO Tools

In deze serie artikelen bespreek ik iedere keer 5 handige SEO tools. Deze keer zijn dat Online tools welke nuttig zijn voor linkbuilding, het bepalen van keyword rankings in Google en het herschrijven van SEO artikelen.

SEO tools:

1. Bulk Pagerank checker

Bij linkbuilding is het belangrijk dat we de Pagerank weten van de pagina’s waarop backlinks worden geplaatst. Soms vind je op forums wel eens hele waslijsten met social media sites of directories waar je links op kunt plaatsen. Websites met pagerank 0 zijn niet zo interessant. Je hebt een paar backlinks nodig die geplaatst zijn op Pagerank 0 sites voor de linkvariatie maar voor goede effecten op je keyword rankings wil je het liefst backlinks op pagina’s met een hoge Pagerank. Met de gratis bulk pagerank check tool kun je met de druk op een knop de pagerank waardes van een hele lijst van url’s bepalen. Vervolgens kun je deze lijst ook exporteren als CSV file. Zo kun je in een oogopslag zien welke sites het interessantst zijn voor linkbuilden. De tool heeft een klein nadeel, namelijk dat webpagina’s met PR1 worden afgebeeld als PR10. Er zijn maar een paar websites die zo’n hoge score hebben dus dat zul je in de praktijk  bijna niet tegen komen.

2. Linklicious

Het plaatsen van backlinks is belangrijk om met je keywords te stijgen in de Google rankings. Als die backlinks echter niet geïndexeerd worden dan heb je er niets aan.  De Googlebot doet niets anders dan de hele dag door websites indexeren om die toe te voegen aan de Google database. Pas als de pagina waarop jij je backlink hebt geplaatst is opgenomen in deze database heb je er wat aan. De betaalde www.linklicious.me tool zorgt ervoor dat al je links worden geïndexeerd.

Quote linklicious:

 • Auto-shorten and rewrite links using a 301 direct
 • Publish the links for Google to learn about at a rate that you define
 • Ping them using multiple ping services
 • Track when Google finds your link
 • Re-ping links as necessary for uncrawled links

In het kort komt het erop neer dat deze service jouw links net zolang aan blijft bieden aan Google tot ze geindexeerd zijn. Er wordt bijgehouden of dat ook gebeurt, het is dus niet een kwestie van ‘op hoop van zegen’. Om deze tool te kunnen gebruiken moet je een lijstje hebben van alle backlinks die je hebt gebouwd, dat vereist een strakke linkbuild administratie.

3. Pingfarm

Met deze gratis tool kun je je lijsten met backlinks laten ‘pingen’. Als je je links invoert in Pingfarm dan meldt deze tool ze aan op een uitgebreide selectie van sites zoals www.weblogs.com Dat zijn sites die automatisch informatie ontvangen van met name blog sites, iedere keer als die nieuwe content hebben. Mensen die op de hoogte gebracht willen worden wanneer hun favoriete blogs zijn ge-update kunnen zich ‘abonneren’ op RSS feeds. Sites zoals weblogs.com bemiddelen hierin. De Googlebot indexeert dit soort sites ook dus als jij jouw backlinks pingt via Pingfarm verschijnen deze op sites zoals weblogs.com en is de kans groot dat Google er op die manier kennis van neemt.

Quote van weblogs.com:
“Bloggers and other publishers of content benefit from pinging the server because: It helps improve the speed at which search engines index your content. Many of the large search engines access the Weblogs.com ping stream and use it to update their search indexes.”

Gebruik deze tool met mate, herhaaldelijk dezelfde backlinks pingen kan opgepikt worden als spam.

4. SERPS checker

Bij een linkbuildingcampagne hoort ook het meten van de resultaten. Wil je goed kunnen volgen hoe je keyword rankings veranderen over een langere periode dan heb je een professioneel SEO pakket nodig. Als je echter af en toe een steekproef wil nemen of graag wilt zien hoe een concurrent ervoor staat voor bepaalde keywords kun je ook de SERPS (Search Engine Results Pages) checker gebruiken. Met deze tool kun je kiezen met welke versie van google moet worden gezocht, google.nl staat als 13e van boven in de lijst. Verder kun je het zoekwoord en je domeinnaam ingeven. Het is alleen geschikt om even snel de rankings te checken. Je kunt geen resultaten exporteren, wat je met bijvoorbeeld een pakket als Advanced  Web Ranking wel kunt.

5. Spinprofit

Het schrijven van goede SEO artikelen kost tijd en moeite. Het voelt af en toe een beetje zonde wanneer je een artikel, na al het werk dat je erin hebt gestopt, maar één keer kunt gebruiken. Met een tool als spinprofit kun je handmatig de tekst van je artikel aanpassen door synoniemen toe te voegen, bijvoorbeeld: Het is {belangrijk | zeer belangrijk | noodzakelijk} voor {linkbuilding | het plaatsen van backlinks | het linkbuilden} om {uniek geschreven | unieke | speciaal geschreven} artikelen {te plaatsen | in te sturen| te submitten}.

Het is belangrijk voor linkbuilding om uniek geschreven artikelen te plaatsen.

Er zijn meerdere variaties mogelijk voor deze zin en dat kun je met spinprofit op de volgende manier bewerkstelligen. Het is belangrijk voor linkbuilding om uniek geschreven artikelen te plaatsen. Door zelf synoniemen toe te voegen voor woorden en zinsneden in het bovenstaande format kan spinprofit zelf verschillende versies maken van één artikel waarbij ieder artikel ‘uniek’ is. Als je eenzelfde artikel meerdere malen wilt plaatsen op verschillende sites zorg er dan voor dat de teksten er voldoende anders uit zien, een algemene stelregel is 30% verschillend. Uiteraard pas je ook de titel aan en kun je overwegen om de opmaak en indeling van de tekst  aan te passen.

Het gebruik van deze SEO tools is voor eigen risico. Buitensporig gebruik kan tot negatieve resultaten leiden en bij twijfel is het verstandig om het advies van een SEO consultant te vragen.

Binnenkort volgt deel 2 van 5 handige SEO Tools.

Auteur: Dr Alexander van Aken
Dr schrijft artikelen met als thema Wat is SEO

By

Linkbuilding anno 2013

Linkbuilding, dat is toch vooral veel relevante links naar een website laten verwijzen? Dit klopt gedeeltelijk. De nieuwe realiteit toont ons echter ook meer en meer iets anders, namelijk: de overtreffende kracht van artikel-linkbuilding.

Artikel linkbuilding: een realiteit waar we niet langer omheen kunnen

Linkbuilding: dé manier om je website te laten stijgen in de zoekmachine’s. Toch? Inderdaad, een lange periode was dit zeker het geval. Je wisselde van link met een andere relevante website, bij voorkeur een met een interessante pagerank. Maar dan nu. Zoekmachine’s verschuiven steeds hun waardes van metingen. Zoekresultaten in zoekmachines worden niet vertoond op vaststaande waarde’s: deze zijn continu in beweging. Speel in op die beweging. De meest actuele beweging van dit moment op linkbuilding gebied is artikel-linkbuilding.

Wat is artikel linkbuilding nu precies?

Linkbuilding old school: uw bedrijf vermeld tussen een lijst andere bedrijven op een linkpartner pagina van een website. Dat was het zo ongeveer wel. Nog steeds hechten zoekmachine’s waarde aan deze vorm van linkbuilding. Nóg meer waarde wordt echter gehecht aan een linkverwijzing naar uw website binnen een artikel. Dat is de realiteit waarin we nu verkeren.

Een artikel over uw product, dat naar uw website verwijst.

Hoe geeft u deze manier van artikel linkbuilding nu precies vorm? Een goed artikel voldoet aan enkele randvoorwaarden… U kunt diverse stijlen en methoden hanteren om een artikel over uw product vorm te geven:

 • U schrijft in Blog-vorm, informeel. Als zijnde de blogger die een fijne ervaring met de klant deelt over uw product.
 • De formele stijl: u informeert de klant over uw product, beveelt uw product aan.
 • Lifestyle creëren: uw product appelleert aan een bepaalde lifestyle, u creëert behoefte bij de klant naar uw product.
 • Uw product vergemakkelijkt het bestaan van de klant, vertel waarom.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden ter inspiratie. Waar het om gaat bij het uitvoeren van artikel-linkbuilding is dat u binnen het artikel een linkverwijzing plaatst naar uw website (bij voorkeur gekoppeld aan een relevante woord-combinatie in de tekst).

Goed, u hebt artikelen geschreven. En nu?

U kunt natuurlijk te allen tijde uw artikelen plaatsen op uw eigen website; in dat geval vermeerdert u content binnen uw website, maar u bent hiermee niet actief aan het linkbuilden. Actief artikel-linkbuilden doet u op aanvraag bij andere websites, vooral op artikel-blogs bijvoorbeeld, of product/ lifestyle relevante websites. Daarnaast zijn er ook websites waar u tegen betaling uw artikelen kunt laten publiceren.

Hulp bij schrijven en publiceren van artikelen

In sommige gevallen kan het zo zijn dat u zelf niet goed in staat bent artikelen over uw bedrijf of product te schrijven. U bent bijvoorbeeld niet zo’n schrijver, of u hebt er simpelweg de tijd niet voor. In dat geval kunnen wij u werk uit handen nemen. Ons team schrijft en publiceert uw artikelen, geheel naar SEO richtlijnen, in overleg met u, voor een schappelijke prijs. Wilt u meer informatie over artikel linkbuilding, dan kunt u het contact-formulier invullen.

Suzan van der EntAuteur: Suzan van der Ent www.deschrijverette.nl
Suzan van der Ent is een SEO tekstschrijver, gericht op het schrijven van artikelen ten behoeve van linkbuilding. Suzan is actief voor diverse bedrijven met het schrijven en publiceren van SEO optimale artikelen.

By

Artikel marketing

Om hoge posities in Google te verkrijgen is linkbuilding een erg belangrijke factor. Een steeds meer zwaarwegende factor is het hebben van artikelen op internet over uw producten en/of diensten met daarin links naar uw website of desbetreffende webpagina, de zogenaamde “in-content links”. Hiervoor zijn artikel websites, blogs en directory’s erg bruikbaar. De eisen die Google stelt aan deze artikelen lijken steeds zwaarder te worden. In het verleden kon een kort geschreven artikel zonder een al te technische opmaak al goed scoren. Tegenwoordig zullen dit soort artikelen minder effect hebben dan vroeger. Hieronder volgen enkele richtlijnen voor het schrijven van een hedendaags SEO optimaal artikel:

Hoe schrijf ik een SEO-optimaal artikel?

 • Schrijf informatieve artikelen waar de lezer werkelijk iets aan heeft.
 • Maak ieder artikel in principe minimaal 1500 karakters lang.
 • Begin het artikel in principe met een belangrijk zoekwoord.
 • Laat belangrijke zoekwoorden een aantal keer voorkomen in de tekst van het artikel.
 • Gebruik “Header tags” – H1, H2, H3 waarin belangrijke zoekwoorden voorkomen.
 • Maak af en toe een belangrijk zoekwoord dikgedrukt.
 • Maak af en toe een belangrijk zoekwoord onderstreept.
 • Maak af en toe een belangrijk zoekwoord schuingedrukt.
 • Plaats eventueel een afbeelding met een belangrijk zoekwoord als “alt tekst”.
 • Plaats een Do-follow link naar uw website met een belangrijk zoekwoord als “anchortekst” (de tekst die aan de link wordt verbonden).

Publiceer regelmatig artikelen op internet

Om een optimaal linkbuilding-effect te creëren is het belangrijk het publiceren van artikelen (wel of niet op uw eigen website) te continueren. Publiceer bij voorkeur dagelijks nieuwe teksten/informatie. Los van de effecten die het schrijven van artikelen hebben in Google, zal dit sowieso de nodige bezoekers en autoriteit opleveren.

Ons team kan uw linkbuilding verzorgen.

Het schrijven van SEO-geoptimaliseerde artikelen is tijdrovend en is bovendien behoorlijk specialistisch. Daar komt nog eens bij dat het vinden en/of voor handen hebben van websites waar de artikelen op kunnen worden geplaatst (naar bovengenoemde criteria) ook een lastig aspect is voor veel websitebeheerders. Wij beheren veel Nederlandse websites. Deze websites bestaan uit blogs, artikel-sites, startpagina’s en directory’s. Wij kunnen zowel SEO-optimale artikelen voor u schrijven alsook deze plaatsen op o.a. bovengenoemde websites.

 • Ons team zorgt ervoor dat uw website gevonden wordt op haalbare zoekwoorden.
 • Wij schrijven SEO-optimale artikelen over uw website/producten.
 • De artikelen worden door ons geplaatst op Nederlandse websites.
 • Uw linkbuilding wordt door ons geoptimaliseerd en gecontinueerd.
 • Er wordt een duidelijke rapportage bijgehouden over de door ons aangelegde links.

Neem voor professionele linkbuilding contact op via ons contactformulier.

 

Auteur: Arjan Samson
is een autoriteit in Nederland op het gebied van SEO en Linkbuilding. Veel Nederlandse directory’s, blogs, artikel-sites en startpagina’s worden beheerd door hem. Arjan biedt hulp aan diverse webprojecten d.m.v. o.a. linkbuilding, vindbaarheid op internet en geeft tevens SEO Trainingen
.

By

SEO marketing

SEO marketing – http://www.clicktobusiness.nl

SEO marketing? We get you on top!
Volgens Click to Business is een goede SEO marketing is dé sleutel tot succes. Door de juiste SEO marketing krijgt u niet alleen meer bezoekers op uw website, maar ook een groter klantenbestand. Met onze werkwijze zijn we de betrouwbare factor in de SEO marketing en dat ook nog eens tegen een aantrekkelijke prijs.

Wilt u meer weten over een perfecte SEO marketing voor uw website? Click to Business is bereikbaar op 0297- 520277 of info@clicktobusiness.nl.
cl12tb00snl
SEO marketing

Deze post is geplaatst door Arjan via IP adres: 62.194.189.139

By

Flyer ontwerpen

Flyer ontwerpen – http://www.rent-a-dirk.nl/?page_id=234

Visitekaartjes en Flyers

Een eerste indruk maak je maar een keer.

Rent-a-dirk ontwerpt visitekaartjes en flyers die positief opvallen en de aandacht trekken. Door direct goed voor de dag te komen, heb je de eerste slag gewonnen.

Oprechte en eerlijke uitstraling
Balans van tekst en beeld
Ontwerp en drukbegeleiding in een hand
Flyer ontwerpen

Deze post is geplaatst door Dirk Everse via IP adres: 87.251.49.58

By

Artikel plaatsen

Artikel plaatsen

Op www.artikelplanner.nl kunt u gratis  artikelen plaatsen welke direct wordt gepubliceerd. Uw artikel is direct vindbaar op internet.

Bezoek de website:
Artikelplanner.nl

Deze post is geplaatst door Arjan via IP adres: 62.194.189.139

Visit Us On Google PlusVisit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On PinterestCheck Our Feed

Google+ | Website informatie