Marketing college, Marketing en linkbuilding collectief

By

Zelf een enquete maken

Tal van bedrijven en instellingen zien tegenwoordig de vele voordelen die enquêtes bieden. Het resultaat van de enquête valt of staat echter met de presentatie en inhoudelijke vragenlijst van de enquête. Enquêtes bieden tal van doeleinden; op zowel commercieel als noncommercieel vlak.

Optimale enquête-resultaten behalen

Enquêtes bieden als doel inzicht en informatie te krijgen in beoordelingen van de gebruiker, zodat hierop eventueel geanticipeerd kan worden door de initiatiefnemer. Toch? Grotendeels klopt dit statement, toch bieden enquêtes meer dan dat; binnen commerciële doeleinden kan een enquête eveneens dienen als reden voor hernieuwd contact. Want schreef de klant zich niet in voor een nieuwsbrief, dan is een korte enquete een mooie legitieme gelegenheid om opnieuw -op uiterst professionele wijze- in contact te treden met de klant.

Daarnaast maken steeds meer bedrijven gebruik van interne enquêtes om tevredenheidsonderzoeken te houden onder de eigen medewerkers. Wat eveneens geldt voor scholen en overige instellingen. De enquête wordt hierbij ingezet om een completer beeld te krijgen van het eigen functioneren.

Tips voor een succesvolle enquête

 

  • Zorg dat de gebruiker niet langer dan uiterlijk 8-10 minuten kwijt is aan het invullen van de vragenlijst.
  • Maak het uzelf gemakkelijk door professionele enquête software te gebruiken; het is geheel naar eigen wens in te richten.
  • Over het algemeen hebben -helaas- de meeste mensen minder zin in het invullen van een commerciële vragenlijst. Houdt hier rekening mee.
  • De klant heeft de neiging om bij meer dan 3 (voor hen wellicht oninteressante) vragen af te haken. Houdt commerciële enquêtes daarom kort en bondig.
  • Wilt u “eerlijke antwoorden”? Zorg dan voor een vraagstelling en antwoordkeuze waarbij de gebruiker zich niet hoeft te ‘generen’, of in verlegenheid wordt gebracht, het voor hem/ haar juiste antwoord aan te vinken.
  • Biedt de gebruiker altijd de gelegenheid zelf een opmerking/ slotwoord in te vullen. Naast multiple-choise vragen dient er dus altijd ruimte te zijn voor eigen, geschreven, inbreng.
  • Zorg voor een eventuele beloning: “maak kans op een tegoedbon na het invullen t.w.v. € 50 – vul uw n.a.w. gegevens in!” – en dergelijke. Ook hier schuilt echter het gevaar dat de klant geen “eerlijke antwoorden” zal geven, maar “sociaal/commercieel wenselijke” antwoorden zal invullen; want een tegoedbon win je immers niet na het geven van een bak kritiek, zal men kunnen veronderstellen.
  • U kunt zelf het beste beoordelen wat een passende beloning zou kunnen zijn. De klant kan een kortingscode ontvangen na het invullen van de enquête, een prijs winnen, of wat dan ook wat voor uw doeleinde van toepassing is (en commercieel interessant is).
  • Indien u een noncommerciële vragenlijst opstelt, dan kunt u zich meer vrijheid permitteren. De gebruiker zal gewilliger zijn het hoofd te buigen over de vragen, omdat men de vragenlijst/ het onderwerp a.) interessant vindt en zelf uitgekozen heeft in te vullen. b.) men voelt zich gedwongen de vragenlijst in te vullen (in het geval van de eigen werkgever).

 

Overige

International restructuring